Rabo-locatie Schoorl

In Schoorl komt ruimte vrij voor woningbouw op de locatie van het voormalige Rabobankgebouw aan de Heereweg 56. Het huidige gebouw is niet geschikt om te hergebruiken en wordt gesloopt. Het maakt plaats voor appartementen.

Duurzame sociale woningbouw

Kennemer Wonen bouwt energie neutrale woningen. Er komen 22 sociale huurappartementen; 11 woningen tot 620 euro en 11 woningen met een huur tussen de 620 en 737 euro. De woningen worden nul-op-de-meter. Duurzaamheid wordt bereikt met een lucht-water-warmtepomp, zonnepanelen en terugwin-installaties voor warmte en voor douchewater

Parkeren wordt mogelijk gemaakt op Buitenduin. 

Planning

In 2023 wordt het bestemmingsplan ter visie gelegd en kunnen zienswijzen worden ingediend. In het tweede kwartaal van 2023 gaat het bestemmingsplan naar de gemeenteraad ter vaststelling. Daarna verwachten we in 2023 een onherroepelijk bestemmingsplan en omgevingsvergunning.

Gelijk aan de ruimtelijke procedure wordt het voormalige Rabobankgebouw gesloopt.