Rabo-locatie Schoorl

In Schoorl komt ruimte vrij voor woningbouw op de locatie van het voormalige Rabobankgebouw aan de Heereweg 56. Het huidige gebouw is niet geschikt om te hergebruiken en wordt gesloopt. Het maakt plaats voor appartementen.

Duurzame sociale woningbouw

Kennemer Wonen bouwt energie neutrale woningen. Er komen 22 sociale huurappartementen; 11 woningen tot 620 euro en 11 woningen met een huur tussen de 620 en 737 euro. De woningen worden nul-op-de-meter. Duurzaamheid wordt bereikt met een lucht-water-warmtepomp, zonnepanelen en terugwin-installaties voor warmte en voor douchewater

Parkeren wordt mogelijk gemaakt op Buitenduin. 

Planning

Op 2 november 2022 deed de Raad van State uitspraak over het stikstofbeleid. De stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt, mag niet buiten beschouwing blijven bij de stikstofberekening. Daarmee wordt een streep gezet door de bouwvrijstelling. Dit betekent dat we de gevolgen van stikstof tijdens de bouw ook voor dit project nader moeten onderzoeken. Dit onderzoek kost tijd, omdat we bekijken hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden binnen de stikstofnorm. De planning kan hierdoor vertragen en is onder voorbehoud.

Planning onder voorbehoud

In 2023 heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen. In het derde kwartaal van 2024 gaat het bestemmingsplan naar de gemeenteraad ter vaststelling. De verwachting is dat eind 2024 het bestemmingsplan onherroepelijk is.