Watertorengebied Egmond aan Zee

Foto: het watertorengebied

Sporthal De Watertoren is verouderd en wordt gesloopt. In het gebied bouwen we een nieuwe sporthal met daaronder een parkeergarage. Eromheen komen 19 woningen plus 15 CPO-woningen.

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Met CPO is het mogelijk om een betaalbare woning te realiseren. Hierbij bepalen de bewoners, samen met de toekomstige buren, hoe het huis eruit komt te zien, wat de kwaliteit van het huis is, hoe het wordt ingedeeld en wat de prijs wordt. Bewoners verenigen zich met de buren in een collectief. Dit collectief krijgt via de gemeente kans op betaalbare grond, deelt de kosten van de architect en de aannemer, en vermijdt de kosten en winstopslag van een ontwikkelaar. 

Stand van zaken

In september 2019 vernietigde de Raad van State het vaststellingsbesluit voor het bestemmingsplan Watertorenterrein op het punt van de stikstofcompensatie. De gemeente rondt een onderzoek af naar de stikstofcompensatie en aanvullingen om te voldoen aan de opdracht van de Raad van State. 

De huidige sporthal blijft in gebruik tot de nieuwe hal open gaat. In deze periode wordt alleen het hoognodige onderhoud aan de sporthal gedaan.

Planning

Het college heeft op 15 december 2020 besloten het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Op donderdag 28 januari heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Watertoren vastgesteld. Vanaf 15 februari stond gedurende 6 weken beroep open bij de Raad van State tegen dit besluit. Tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad is beroep aangetekend bij de Raad van State.