Watertorengebied Egmond aan Zee

Sporthal De Watertoren is verouderd en wordt gesloopt. Het plan om op dezelfde plek een nieuwe sporthal met woningen te bouwen bestaat al jaren. In september 2019 vernietigde de Raad van State het vaststellingsbesluit voor het bestemmingsplan Watertorenterrein omdat het niet aan de stikstofeisen voldeed. De duinen naast de sporthal gelden namelijk als een Natura 2000-gebied. Dit is inmiddels gerepareerd

Sporthal

Maar wat zijn dan de huidige ‘nieuwe’ plannen van het watertorengebied? Ten eerste komt er een hypermoderne, energieneutrale sporthal. Er komen duurzaamheidsmaatregelen zoals warmtepompen en zonnepanelen.

Parkeergarage en woningen

Onder de sporthal komt een parkeergarage voor bezoekers van de sporthal, omwonenden en bezoekers van het strand en de duinen. Eromheen komen 6 twee-onder-een-kap- woningen en 22 eengezinswoningen, waarvan 15 CPO-woningen.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Bewoners verenigen zich met de buren in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Via de gemeente krijgen zij kans op betaalbare grond. De kosten van de architect en de aannemer worden gedeeld en de kosten en winstopslag van een ontwikkelaar worden hierdoor vermeden. Met CPO is het mogelijk:

 • om samen met toekomstige buren een betaalbare woning te realiseren,
 • te bepalen hoe het huis eruit komt te zien,
 • de kwaliteit van het huis te bepalen en
 • de indeling van het huis te bepalen.

Stand van zaken

In januari 2021 heeft de gemeenteraad het gerepareerde bestemmingsplan voor het Watertorengebied opnieuw vastgesteld. Tegen dit vaststellingsbesluit van de gemeenteraad is weer beroep aangetekend bij de Raad van State.

De zaak is opnieuw behandeld bij de Raad van State op 6 april 2022. De uitspraak was op 13 juli 2022: het beroep is gegrond, maar de rechtsgevolgen blijven in stand. Dat betekent dat het bestemmingsplan nu onherroepelijk is.

Ondertussen blijft de huidige sporthal in gebruik tot de nieuwe hal gereed is. In deze periode wordt alleen het hoognodige onderhoud aan de sporthal gedaan. 

Planning

 • Najaar 2022: voorbereiden aanbesteding van de sporthal. In eerste kwartaal 2023 kunnen we de aanbesteding in de markt zetten. We vragen dan ook de vergunningen aan. 
  Planning start bouw: in 2023. De oplevering is naar verwachting in 2024. Dan kan ook de bouw van de woningen starten. De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van het verloop van de aanbesteding en de vergunningprocedure.
 • Eind oktober 2022: verslag avond direct omwonenden (pdf, 556 KB). Lees ook de toelichting op de bespreekpunten (pdf, 389 KB).

Naar aanleiding van de bijeenkomst met direct omwonenden in oktober organiseren we de volgende themabijeenkomsten:

 • December 2022: verslag bijeenkomst bouw sporthal (pdf, 707 KB).
 • Februari 2023: overleg met gebruikers sporthal.
 • Maart 2023: inrichting openbaar gebied.
 • Vierde kwartaal 2023: woningbouw.
 • Op een latere datum organiseren we een informatie bijeenkomst voor overige geïnteresseerden.