Broekakkers opvanglocatie

Het COA vangt, van 7 oktober 2023 tot uiterlijk 1 februari 2024, 30 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) op bij Broekakkers. Het gaat om een groep van 30 meisjes in de leeftijd 15-18 jaar. 

Er is een groot tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders. Het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) is voortdurend bezig met het verwerven van nieuwe locaties en het realiseren van opvangplekken.

Contactgegevens COA locatie Broekakkers

Het COA is vanaf zaterdag 7 oktober 2023, tot het moment dat ze gaan verhuizen naar de volgende locatie bereikbaar voor buurtbewoners die vragen of opmerkingen hebben.

Geschikte locaties

Het COA heeft bij de gemeente aangegeven dat groepsaccommodatie Broekakkers in Egmond-Binnen een geschikte locatie is voor de tijdelijke opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). De groepsaccommodatie Broekakkers is op korte termijn beschikbaar, waardoor deze locatie geschikt te maken is om tijdelijk amv’s op te vangen. De kosten om Broekakkers bewoonbaar te maken, worden betaald door het COA.

Na de periode waarin de amv’s worden opgevangen door het COA, komt Broekakkers beschikbaar voor de gemeente Bergen en kunnen er Oekraïense vluchtelingen en statushouders worden gehuisvest.

Doelgroep amv’s

Er komen ongeveer 30 minderjarige meisjes, van buiten de Europese Unie die naar Nederland zijn gekomen zonder ouder(s) of een andere persoon die het gezag over hen heeft. De groep meiden wordt begeleid door een vast team van ervaren medewerkers van het COA. Zij borgen de kwaliteit en continuïteit en bouwen aan een goed aanbod van onderwijs, gezondheidszorg en dagbesteding.

Tijdelijke opvang

Na de tijdelijke opvang bij Broekakkers verhuist de groep amv’s naar Klein Zwitserland in Schoorl . Broekakkers komt dan beschikbaar voor de opvang van een groep van in totaal 45 tot 55 Oekraïense vluchtelingen. Daarna wordt onderzocht of statushouders een onderkomen kunnen krijgen in woonunits op het achterterrein.

Het COA heeft overeenstemming bereikt met Klein Zwitserland om deze locatie in te zetten voor de groep alleenstaande minderjarige asielzoekers. De verbouwing om de opvang mogelijk te maken, duurt naar verwachting circa 6 maanden. Het streven is Klein Zwitserland per 1 februari 2024 in gebruik te nemen als opvanglocatie. Ook de kosten om Klein Zwitserland bewoonbaar te maken, worden betaald door het COA.

Bewonersavonden

Voor inwoners en ondernemers van Egmond-Binnen en Schoorl is een informatieavond gehouden op 11  september. Tijdens deze avond kon iedereen, vragen, zorgen of aandachtspunten bespreken. Natuurlijk was er ook ruimte om ideeën te delen voor bijvoorbeeld een goede verbinding met de nieuwe buurtgenoten en de rest van de buurt.