Broekakkers opvanglocatie

Sinds 7 oktober 2023 vangt het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) in het huis Broekakkers. Het gaat om een groep van 30 meisjes in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. 

Er zijn te weinig opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders. Het COA is daarom steeds op zoek naar nieuwe locaties die gebruikt kunnen worden als opvangplekken. 

Huis Broekakkers

Na de periode waarin de amv’s worden opgevangen door het COA, komt Broekakkers beschikbaar voor de gemeente Bergen en kunnen er andere aandachtsgroepen zoals statushouders, Oekraïense vluchtelingen, spoedzoekers en jongeren gaan wonen. Er wordt onderzocht welke aandachtsgroepen kunnen wonen in de nog te bouwen woonunits op het achterterrein.

Begeleiding amv’s

De groep van 30 meisjes die nu bij Broekakkers verblijft, is van buiten de Europese Unie naar Nederland gekomen, zonder ouder(s) of een andere persoon die het gezag over hen heeft. De meisjes worden begeleid door een vast team van ervaren medewerkers van het COA. Het COA zorgt voor de kwaliteit van de opvang en bouwt aan een goed aanbod van onderwijs, gezondheidszorg en dagbesteding. 

Planning

Het plan was dat vanaf 1 februari 2024 een groep van 55 amv’s zou worden opgevangen bij Klein Zwitserland in Schoorl. De groep meisjes die nu bij groepsaccommodatie Broekakkers verblijft zou dan ook naar Klein Zwitserland gaan. Het COA heeft nu aangegeven dat er vertraging is in de planning. Dit betekent het volgende: 

  • De groep meisjes die op dit moment in het huis Broekakkers verblijft, zal daar langer zal blijven. Het is nog niet bekend hoe lang dit duurt.

Bewonersavonden

De eerste informatieavond voor inwoners en ondernemers van Egmond-Binnen Schoorl vond plaats op 11 september 2023. Tijdens deze avond kon u vragen, zorgen of aandachtspunten bespreken. 

Op zaterdagmiddag 25 november 2023 nodigde het COA inwoners en ondernemers van Egmond-Binnen uit voor een koffiemoment bij huis Broekakkers. U kon informeel kennismaken met het team van het COA en de amv’s die hier tijdelijk verblijven. 

Op 4 december 2023 was er een tweede informatiebijeenkomst voor inwoners en ondernemers van Egmond-Binnen. Tijdens deze avond hoorde u over de laatste ontwikkelingen.

Wanneer meer bekend is over de plannen voor Broekakkers zal weer een informatieavond georganiseerd worden. Bewoners van Egmond-Binnen ontvangen hier een uitnodiging voor.

Contact

Als u vragen heeft of opmerkingen, kunt u contact opnemen met het team van het COA dat werkzaam is bij locatie Broekakkers: