Slotkwartier herontwikkeling

In het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef stond ooit de grootste en mooiste burcht van Holland: het stamslot van de Heren (later Graven) van Egmont. Er staan 6 rijksmonumenten in het Slotkwartier. Onder andere de fundamenten van het kasteel en de nog steeds bestaande Slotkapel uit 1433.

Lamoraal van Egmont is de bekendste eigenaar van het kasteel geweest, zelfs tot ver over de landsgrenzen. Zijn standbeeld staat trots in de gracht van zijn kasteel. Na jaren van planvorming is gestart met de herontwikkeling. Het Slotkwartier moet een aantrekkelijke plek worden waar bezoekersbezoekers (lokaal en toeristen) komen om iets mee te krijgen van de bijzondere geschiedenis.

Restauratie beschermd dorpsgezicht

De restauratie en herbestemming van beschermde dorpsgezichten is een ingewikkeld proces. Per project en monument kijken we of we kunnen verduurzamen, bijvoorbeeld door isolatie. Dit mag echter geen nadelige gevolgen hebben voor de monumenten zelf.

Restauratie en herbestemming Slotweg 44 en Hoeve Overslot

Slotweg 44 en Hoeve Overslot zijn beide bouwkundig in slechte staat. Installaties voor bijvoorbeeld de verwarming zijn versleten of niet aanwezig. Daarom restaureren we beide rijksmonumenten grondig. In maart 2023 is gestart met deze werkzaamheden. Na een uitgebreide aanbesteding is Pronk Bouw geselecteerd als gekwalificeerd restauratie aannemer. Naar verwachting zijn de werkzaamheden rond maart 2024 klaar. Onderstaande tekeningen geven inzicht in de panden.

Tekening 1: overzicht panden (pdf, 216 KB)

Tekening 2: begane grond panden (pdf, 110 KB)

Tekening 3: Verdiepingsvloeren (pdf, 105 KB)

Tekening 4: Overzicht buitenruimten (pdf, 145 KB)

Hoeve Overslot

In een deel van Hoeve Overslot blijft een podium voor kleinkunst gehuisvest. Het college besloot al eerder dat Stichting Hafre dit mag exploiteren. 

Vanaf 1 november 2023 wordt het pand van binnen verduurzaamd, gerestaureerd, van geluidsisolatie voorzien en beter geklimatiseerd. Zodat het in de toekomst duurzaam als podium voor kleinkunst gebruikt kan worden. 

Keuze voor Brouwerij Egmond

Voor de exploitatie van het overige deel van de hoeve en voor het naastgelegen pand, Slotweg 44, is in 2021 een openbare inschrijving gestart. Aan de hand van beoordelingscriteria behaalde Brouwerij Egmond de meeste punten. Om ook over een onafhankelijk advies te beschikken, is aanvullende een externe toetsing gedaan. Een externe partij beoordeelde de 3 inzendingen aan de hand van de gunningscriteria. Ook bij deze externe toetsing is Brouwerij Egmond als beste beoordeeld.

Exploitatieplan Brouwerij Egmond

Brouwerij Egmond wil de hoeve exploiteren in samenhang met de locatie aan de Weg over de Bisschop, waar zij het bier brouwen. De inrichting krijgt een sterke link met de brouwerij, namelijk een proeflokaal met een historische uitstraling. Er worden biologische maaltijden geserveerd. In de activiteiten wordt een relatie gezocht met lokale ondernemers en initiatieven. 

Verder is er een uitgebreid plan voor de tuininrichting, met terras, belevingstuin in combinatie met verbouw van grondstoffen voor het brouwproces en natuurinclusieve teelt. Daarnaast dachten ook omwonenden mee over het beheer en er is gedacht over samenwerking met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

De komende maanden maken we verdere afspraken met de brouwerij. Daarna volgt een planologische procedure om het gebruik in overeenstemming te brengen met het planologisch kader. 

Slotweg 44: een bijzonder pand

Slotweg 44 is een pand uit 1606 (misschien zelfs ouder) met voor Egmond boeiende en bijzondere elementen. Gezocht wordt naar een ondernemende exploitant om bijvoorbeeld een lunchroom of ijssalon te starten.

Huys Egmont

De voormalige school en raadhuis krijgen een belangrijke functie in het vertellen van de verhalen over het gebied. De restauratie en herbestemming hiervan is inmiddels gereed. Inmiddels vormt het Huys Egmont als cultuurhuis een centrale plek. In het bezoekerscentrum wordt expositie van hoog niveau verder ontwikkeld. Bezoekers krijgen een beeld van de geschiedenis van het slot en de omgeving. Daarnaast is er een vestiging van de bibliotheek aanwezig.

Overkoepelende stichting voor Slotkwartier

Er wordt gewerkt aan een overkoepelende stichting voor het Slotkwartier. Daarin werken de partijen die nu al en straks in het Slotkwartier actief zijn, met elkaar samen aan de promotie van het gebied. Door activiteiten goed op elkaar af te stemmen, ontstaat een interessant programma voor inwoners en bezoekers.

Erfgoed Deal

Voor het Slotkwartier diende de gemeente een aanvraag in bij de Erfgoed Deal, een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties die actief zijn in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. Vanuit dit samenwerkingsverband wordt financieel bijgedragen aan aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis kan spelen. Deze aanvraag is toegekend en er wordt een bedrag van € 490.000 beschikbaar gesteld.

Het geld van de Erfgoed Deal gaan we o.a. gebruiken om de vaste tentoonstelling van Huys Egmont te versterken en om de Slotfundamenten beter bereikbaar te maken. Verder is er ruimte voor versterking van de Slotkapel, Galerie de Kapberg en het kleinkunstpodium van Stichting Hafre. Van het geld kan bijvoorbeeld een podium worden aangeschaft of het graf van Nicolaas Witsen worden opgeknapt. Daarnaast wordt ingezet op coördinatie van activiteiten en communicatie, inclusief marketing, om het gebied breder onder de aandacht te brengen. De gemeente gaat de plannen in afstemming met alle betrokken partijen in het gebied verder uitwerken.

Voortgang restauratie in beeld gebracht

mei 2024

april 2024

maart 2024

februari 2024

januari 2024

december 2023

november 2023

oktober 2023

september 2023

juli 2023

juni 2023

mei 2023