Slotkwartier herontwikkeling

In het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef stond ooit de grootste en schoonste burcht van Holland: het stamslot van de Heren (later Graven) van Egmont. Er staan 6 rijksmonumenten in het Slotkwartier. Onder andere de fundamenten van het kasteel en de nog steeds bestaande Slotkapel uit 1433.

Lamoraal van Egmont is de bekendste eigenaar van het kasteel geweest, zelfs tot ver over de landsgrenzen. Zijn standbeeld staat trots in de gracht van zijn kasteel. Na jaren van planvorming is gestart met de herontwikkeling. Het Slotkwartier moet een aantrekkelijke plek worden waar bezoekersbezoekers (lokaal en toeristen) komen om iets mee te krijgen van de bijzondere geschiedenis.

Restauratie beschermd dorpsgezicht

De restauratie en herbestemming van beschermde dorpsgezichten is een ingewikkeld proces. Per project en monument kijken we gefaseerd of we kunnen verduurzamen, bijvoorbeeld door isolatie. Dit mag echter geen nadelige gevolgen hebben voor de monumenten zelf.

Huys Egmont

De voormalige school en raadhuis krijgen een belangrijke functie in het vertellen van de verhalen over het gebied. De restauratie en herbestemming hiervan is inmiddels gereed. Inmiddels vormt het Huys Egmont als cultuurhuis een centrale plek. In het bezoekerscentrum wordt expositie van hoog niveau verder ontwikkeld. Bezoekers krijgen een beeld van de geschiedenis van het slot en de omgeving. Daarnaast is er een vestiging van de bibliotheek aanwezig.

Fase II Restauratie en herbestemming Slotweg 44 en Hoeve Overslot

Hoeve Overslot

In Hoeve Overslot is een kleinkunstpodium gevestigd. Voor de rest van het pand (stal en woning) wordt een horeca exploitant gezocht. Er komt een relatie met de Hofstede tuin, bijvoorbeeld door een groot terras met gewassen voor gebruik in het restaurant. Het onderhoud van de tuin leent zich goed voor dagbesteding. Om eenheid te vormen in het Slotkwartier maken we een verbinding met de tuin achter het Huys Egmont.

Slotweg 44: een bijzonder pand

De gemeente kocht Slotweg 44 aan. Een pand uit 1606 (misschien zelfs ouder) met voor Egmond boeiende en bijzondere elementen. Gezocht wordt naar een ondernemende exploitant om bijvoorbeeld een lunchroom of ijssalon te starten.

Podium voor Stichting Hafre

In de plannen is rekening gehouden voor een podium waar de concerten van Stichting Hafre mogelijk blijven. Vaste bezoekers van de Hoeve verzochten hierom.

Overkoepelende stichting voor Slotkwartier

Er wordt gewerkt aan een overkoepelende stichting voor het Slotkwartier. Daarin werken de partijen die nu al en straks in het Slotkwartier actief zijn, met elkaar samen aan de promotie van het gebied. Door activiteiten goed op elkaar af te stemmen, ontstaat een interessant programma voor inwoners en bezoekers.

Nieuws update

Op 19 april is het ontwerp-besluit gepubliceerd voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor Slotweg 42 en 44 in Egmond aan den Hoef voor het onderhouden, restaureren en verduurzamen van deze 2 rijksmonumenten.

Bekijk dit besluit op de website Officiële bekendmakingen.